Rubæk Jultveds hjemmeside

Page
Menu
News
Du er her:   Hjem > CV

CV

CV for Claus Jultved (PDF)

View Claus Jultved's profile on LinkedIn

Jeg er egentlig uddannet som landbrugskandidat (Cand.Agro.) fra Landbohøjskolen i København i 1995, og har arbejdet som landbrugskonsulent, med svineproduktion i de første år herefter. Det dækker bl.a. over rådgivning til landmænd vedr. deres svineproduktion, sammenhængen herfra over til deres øvrige produktion, markdrift, økonomi, strategisk udvikling mv.
 
Desuden arbejdede jeg bl.a. med projektledelse på et par større projekter, hvor vi forsøgte at udrydde en svinesygdom (PRRS) fra vores område i samarbejde med Danske Slagterier og konsulenter fra hele Danmark, samt oprettelse af ERFA-grupper, afholdelse af kurser mv.
 
Herefter kom jeg til Landbrugets RådgivningsCenter i Skejby/Århus. Det er her landbrugskonsulenternes konsulenter sidder. Det var på det tidspunkt at jeg for alvor begyndte på IT: Helpdesk, support, udvikling, programmering, implementering, mv.
 
Af projekter var der bl.a. indsamling af data fra hele landet vedr. svineproduktionen, datakonvertering, datavalidering, statistisk behandling, konkludering og afrapportering til brug for bl.a. den beregnede svinenotering fra "Danske Slagterier" til landmændene. Hertil diverse artikler til fagblade mv.
 
Derfra kom jeg til det lokale landbrugscenter (LandboFyn / Centrovice) som regulær IT-hotline, servicedesk, helpdesk, drift mv. internt og eksternt. Det var bl.a. drift, servicering, vedligehold af servere, backup, antivirus samt opsætning af PC'ere, printere mv. hos brugerne.
 
Projekter var bl.a at "opfinde", udvikle, programmere, teste, implementere, drifte, vedligeholde et webbaseret databasesystem til håndtering af indvejede sukkerroer fra fynske landmænd, fra Assens Havns Vejerbod til Nakskov Sukkerfabrik. Dette foregik i PHP og MySQL på to webservere - den ene sat op decentralt som backup for den anden.
 
Fra 2009 til 2012 var jeg ansat i Brugerdata A/S som bindeleddet mellem kunder og programmører; dvs. hotline, service, support på Brugerdatas ressourcestyringssystemer, til kunder der spænder fra små enkeltmandsvirksomheder og hele vejen op til nogle af landets største kommuner.
 
Dertil var jeg intern IT-afdeling med ansvar for drift og vedligehold af vores servere samt udsendelse af opdateringer til vores programmer, herunder test mv.
 
Af projekter har der bl.a. været at få højnet kvalitet og svartid på hotline/support til kunderne, samt opbygning af en brugbar FAQ til understøttelse af supportfunktionen.

i 2012 kom jeg til Big Dutchman (Skandinavien) A/S som projektkoordinator.

Jeg har bl.a. stået for udviklingen af en styring til "Blanding og udfodring af grovfoder til køer" - en lidt alternativ anvendelse af vores svine-fodercomputer!

Det skulle dog vise sig, at det mere var en "intern IT-afdeling" de havde brug for, og jeg har derfor mest arbejdet med intern hotline, service og support på alle vores systemer: Servere og netværk i alle hjørner og kroge i samarbejde med den tyske hoved-IT-afdeling (så jeg er ved at være hård til at snakke tysk også!) AD, Exchange, MSOffice, Citrix, ERP, Windows fra XP til 10, alarmsystem, UPS og mobiltelefoner og meget mere. Det har været arbejde med bruger op/ned-rettelse, indkøb af hardware og software, vedligehold af vores Joomla-hjemmeside, kundeanalyse i SurveyXact, samt ad hoc ekstern hotline, service og support til kunder/brugere af Big Dutchmans fodercomputere.

Nøgleordene for min jobsøgning er derfor:
 
* Projektarbejde måske lænende sig op ad noget projektledelse (det er egentligt det jeg i større eller mindre grad har arbejdet med/som siden jeg blev færdig som cand.Agro).
 
* "Bindeled i spændingsfeltet mellem praktik og teori/udvikling/programmører". Jeg kan "tale begge sprog" - altså tale med både kunder og den bagved liggende administration - udviklingsafdeling / programmører m.fl.

* Hotline/service/support/helpdesk. Ikke nødvendigvis "kun" indenfor IT - jeg er frisk på at prøve andre områder også.
 
Jeg vil gerne have aktiveret min akademiker fuldt ud igen måske til noget indenfor tal - knusning/ -analyser/ -gennemskuning af sammenhænge osv.

Har du et tilbud til mig, så har jeg også et tilbud til dig ;-)

Page
Menu
News
Page
Menu
News

Powered by CMSimple | Template by CMSimple | Ændret af CMJ | Login